Nocom ökar utnyttjande av mandat om återköp av egna aktier

Styrelsen har beslutat att öka utnyttjandet av det från årsstämman erhållna mandatet av återköp av egna aktier. Styrelsens beslut omfattar hela mandatet om 10 procent av utestående aktiestock, vilket med gårdagens aktiekurs motsvarar aktier för cirka 77 MSEK. Styrelsens reviderade beslut grundar sig på att öka tydligheten kring att använda återköp av aktier som en del av företagets ökade ambition och starka kapitalstruktur. Tempo och omfattning avgörs av företagets likvida ställning och aktiekursens utveckling.

Nocom AB (publ) ägde per måndagen den 7 maj 2007 91 000 egna aktier.

Nocoms årsstämma den 3 maj 2007 beslutade att ge styrelsen mandat om återköp av aktier som omfattar maximalt 10 procent av utestående aktiestock. Antalet utestående aktier är för närvarande 116,8 miljoner.