Nocom sätter punkt – byter namn till INTOI

IT-koncernen Nocom som grundades 1985 och som är börsnoterat sedan 1999 har varit känt för distribution av programvara. Sedan förvärvet av TurnIT består koncernen idag av fem dotterföretag med olika erbjudanden och marknader. Den historiska verksamheten representeras av Nocom Software. Övriga fyra dotterföretag är förvärvade.

Genom försäljningen av Nocom Security och Network Innovation under hösten 2007 så förtydligades bolagets renodling mot förvärv, aktivt ägande och avyttring av IT-företag.

- Vi kommer att öka vår ambition med företagsaffärer och bli tydligare med strategi och resultat för dessa. Vi fortsätter att stärka våra dotterföretag genom att aktivt utveckla och investera i vår roll som engagerade ägare, säger Stefan Skarin, vd och koncernchef för INTOI

- Vårt utgångsläge är en stark finansiell ställning och stor potential i våra dotterföretag.

Nocom har de senaste åren genomfört ett stort antal företagsaffärer till syfte att öka lönsamheten vilket är tydligt genom att mer än 85 procent av koncernens resultat 2007 kommer från förvärvade dotterföretag.

Den nya grafiska profilen för INTOI är lättillgänglig med stora ljusa ytor och visar ett öppet och följsamt bolag.


(logotyp)


– Punkten i den nya logotypen symboliserar slutet på det gamla. I:et är ett avstamp mot fortsatta framgångar och står för ord som vi vill förknippa med en tydligare inriktning– ideas, involvement, it, investments och information.

Vår inriktning är inte ny, inte heller vår fokus på ökad och långsiktig lönsamhet, säger Stefan Skarin.