Nocom Security blir nordisk och baltisk distributör av Northerns framgångsrika lagringslösningar

Nocom Security, dotterbolag till Attract 40-noterade Nocom AB, har tecknat ett distributionsavtal med Northern Parklife AB (Northern). Northern har ledande programvaror inom Storage Resource Management, heltäckande lösningar för lagringshantering. Nocom Security kommer att distribuera Northerns lösningar, samt erbjuda support, i de nordiska och baltiska länderna. Därutöver kommer Nocom Security att erbjuda utbildning avseende Northerns lösningar till sina återförsäljare och deras kunder. – Northerns lösningar är ett utmärkt komplement till vår produktportfölj inom informationssäkerhet, säger Anders Vallenfjord, vd i Nocom Security. – Informationsmängderna ökar lavinartat i företag och organisationer, och därmed ökar också efterfrågan på effektiva lagringslösningar. Genom Northerns programvaror kan företag fördela och optimera sina lagringsresurser. Stockholmsbaserade Northern grundades för drygt tio år sedan. Företagets egenutvecklade programvaror är välkända på marknaden och ledande inom Storage Resource Management. Northern har erhållit en rad internationella utmärkelser, som visar på företagets tydliga teknikförsprång inom området. Den heltäckande lösningen Northern Storage Suite hjälper företag att optimera sina lagringsresurser och sänka sina kostnader för lagringshantering. Genom ett användarvänligt, centraliserat ramverk kan företag implementera diskkvoter, rapportera, interndebitera, automatisera och involvera slutanvändarna. – Trots att vi är ett svenskt företag har vårt fokus länge legat utanför den nordiska marknaden. Med hjälp av Nocom Security, och deras nätverk av kvalificerade återförsäljare, räknar vi nu med att snabbt och kraftfullt öka vår närvaro på den nordiska och baltiska marknaden, säger Gunnar Bohlin, marknadschef på Northern. – Nocom Security representerar redan flera ledande IT-säkerhetsföretag och har stor kompetens inom informationssäkerhet. Våra produkter passar väl in i deras erbjudande och vi ser fram emot vårt samarbete.