Nocom Security – stark aktör på den nordiska marknaden för informationssäkerhet

Nocom ökar satsningen på det expansiva IT-säkerhetsområdet genom att samla erbjudandet och kompetensen inom detta område i ett separat bolag, Nocom Security, tidigare Nocom Sverige. – Vårt mål är att bli den ledande nordiska distributören av informationssäkerhet. Vi har redan idag ett nära samarbete med återförsäljare i hela regionen, och vi satsar nu på att utveckla och fördjupa våra affärsrelationer, säger Anders Vallenfjord, vd Nocom Security. – Att vi nu kan verka i ett eget bolag gör att vi kan koncentrera våra resurser på ett helt annat sätt. Vi har marknadens bästa programvaror inom informationssäkerhet, och ledande kompetens inom området. Allt fler företag efterfrågar heltäckande lösningar för att skydda sin IT-miljö. Tillsammans med våra leverantörer, återförsäljare och partner är vi redo att möta denna efterfrågan och växa. Nocom Distribution har de senaste åren framgångsrikt satsat på det expansiva IT-säkerhetsområdet. Informationssäkerhet har stått för en stor del av de senaste årens expansion, och svarar idag för nära tre fjärdedelar av Nocom Distributions omsättning. Företaget har nått en stark position på de nordiska och baltiska marknaderna, genom en attraktiv produktportfölj, hög kompetens och ett nära samarbete med ledande leverantörer som Symantec, SonicWALL och Utimaco. Genom bildandet av Nocom Security intensifieras satsningen ytterligare med ett tydligare erbjudande och en samordnad nordisk organisation med bolag i Sverige, Finland, Danmark, Norge och Estland. – Symantec har samarbetat framgångsrikt med Nocom i flera år. Vi har haft stor nytta av både Nocoms kompetens inom informationssäkerhet och deras höga grad av marknadstäckning, säger Torgny Gunnarsson, nordisk vd på Symantec. – Vi ser fram emot Nocoms ökade satsning på informationssäkerhet och ser goda möjligheter till ett fördjupat samarbete. Dessutom ser vi en ökad potential till fler gemensamma affärer med företag som har höga krav på helhetslösningar för sin IT-säkerhet. Även Fredrik Arveskär, SonicWALL:s regionansvarige för Norden och Baltikum ser mycket positivt på den nya organisationen: – Vi på SonicWALL ser fram emot det ökade fokus på IT-säkerhet som Nocoms nya struktur kommer att ge. Våra redan goda relationer i Norden kommer att stärkas och vi ser utökade möjligheter att nå ut med våra produkter och budskap på respektive nordisk marknad.