Nocom tecknar avtal med Ericsson

Nocom tecknar avtal med Ericsson Nocom har tecknat ett avtal med Ericsson Mobile Communications AB avseende köp av lösningar för LDAP-teknologi. Valet föll på Nocoms lösningar och Netscape Directory Server, och föregicks av omfattande tester och utvärderingar där det bl.a. simulerades 10.000 samtidiga användare. Avtalet innebär att Nocom levererar licenser, support, utbildning och konsulttjänster till ett värde av 4,5 miljoner kronor. "Vi ser detta som en inledning till ett långsiktigt samarbete med Ericsson Mobile Communications AB då LDAP tekniken är en integrerad del i moderna företags IT-verksamhet. Att nyttja den öppna standarden LDAP är nödvändig för att på ett effektivt sätt kunna hantera så väl fasta som mobila tjänster med många användare" säger Anders Jonson VD på Nocom. "Detta avtal innebär att vi ytterligare stärker vår position inom större LDAP-lösningar för företag i Norden" avslutar Anders Jonsson. Netscape Directory Server, är marknadens ledande produkt för att hantera företagsgemensamma kataloger enligt den s.k. LDAP standarden. En företags- gemensam katalog är nödvändig för på ett enkelt och smidigt sätt kunna hantera många användare i ett IT-system. Katalogen kan innehålla information om användare, behörigheter, certifikat mm. Detta innebär att katalogen är central för alla moderna IT -säkerhetssystem. För mer information kontakta Stefan Edholm, Marknadschef Nocom, tel 0708-65 10 57 eller Anders Jonsson, VD Nocom, tel 0708-65 53 01 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/05/19990805BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/08/05/19990805BIT00120/bit0002.pdf