Nocom tecknar avtal med Ericsson avseende mobilt Internet.

Nocom tecknar avtal med Ericsson avseende mobilt Internet. Nocom AB (publ) har, i samarbete med Sun Microsystems, tecknat etttvåårsavtal med Ericsson Mobile Communications. Avtalet avser licenser och tjänster till Ericssons portal "Mobile Internet", som ger mobiltelefonanvändare tillgång till webbrelaterade tjänster i sina mobiltelefoner. Kopplat till detta finns även ett intentionsavtal med Nocom Integration, gällande konsulttjänster för vidareutveckling av "Mobile Internet", samt expertstöd. Nocom levererar själva kärnan till Ericsson "Mobile Internet" (www.mobileinternet.ericsson.com) - en avancerad katalogfunktion (LDAP) för alla användare av portalen, oavsett webb- eller WAP-klient. Tekniken är byggd på Sun Solaris. Avtalet omfattar också licensiering av iPlanet katalogserver samt supporttjänster. "Vi har redan idag ett stort antal registrerade användare i "Mobile Internet", och antalet kommer att öka kraftigt i takt med att våra WAP- telefoner kommer ut på marknaden. Med ett stort antal användare i sikte, är det viktigt att bygga tjänsten runt beprövad och skalbar teknik", säger Jan Ahrenbring, Vice President Marketing and Communication, Ericsson Mobile Communications. "De satsningar vi nu ser från ledande aktörer på marknaden för mobilt Internet och WAP, visar att Nocoms tidiga fokusering på den här typen av mobila plattformslösningar var helt rätt. Att vi, tillsammans med Sun Microsystems, får leverera tjänster och produkter till ett strategiskt Ericsson-projekt är ytterligare ett bevis på detta", säger Anders Jonson, koncernchef på Nocom. För ytterligare information, kontakta: Göran Brandt, Business Development, Telco, Nocom AB (publ) Tel: 0708 - 65 10 17 e-post: goran.brandt@nocom.se Tomas Nygren, vd, Nocom AB (publ), Tel: 0708 - 65 53 16 e-post: tomas.nygren@nocom.se Nocom AB (publ) grundades 1985 och är noterat på Stockholms Fondbörs O- lista (NOCM B). Nocom erbjuder företag lösningar för elektroniska affärer över Internet och mobila nätverk. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo och Helsingfors. Antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 200 personer. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/21/20000621BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/21/20000621BIT00180/bit0002.pdf