Nocoms årsredovisning på Internet

Nu finns Nocom AB:s svenska årsredovisning för år 2004 tillgänglig på webbplatsen www.nocom.se. Den engelska versionen kommer att publiceras på Nocoms webbplats i början av maj. Nocoms ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Uppsala torsdagen den 28 april 2005. Tidpunkter för finansiell information Delårsrapport januari – mars 2005 25 maj 2005 Halvårsrapport januari – juni 2005 25 augusti 2005 Delårsrapport januari – september 2005 26 oktober 2005