Northern tecknar sin största affär någonsin i Europa

NORTHERN i samarbete med IBM har slutit avtal med den största ingenjörskonsulten i Storbritannien.

Kunden har implementerat Northern Storage Suite för att få mer kontroll över sin lagringsmiljö och minska tillväxten för användargenerad data. En avgörande faktor vid bolagets val av Northerns lösning var funktionen att kunna interndebitera lagringsutnyttjandet och därmed sprida lagringskostnaderna inom organisationen på ett effektivt och rättvist sätt.

- Northern Storge Suite är en komplett produktsvit som täcker alla delar av lagringsproblematiken, från rapportering och diskkvoter till automatisering och interndebitering. Detta medför att IT-avdelningen kan maximera nyttan av den existerande lagringsmiljön utan att addera kostnader och administration. Att en av europas största ingenjörskonsultfirmor har valt att lita till Northern Storage Suite för kontroll av sina storage-resurser visar än en gång på lösningens förmåga att ta hand om de mest krävande lagringmiljöerna – säger Thomas Vernersson, vd på Northern Parklife AB.

- Vi har de senaste åren gjort stora investeringar i en uppbyggnad av en försäljnings-organisation i Europa, och det är glädjande att detta börjar ge effekt. Intresset kring Northerns erbjudande ökar i takt med att kostnadsmedvetenhet och besparings-åtgärder prioriteras, säger Stefan Skarin vd och koncernchef INTOI.
För ytterligare information kontakta:

Stefan Skarin vd och koncernchef INTOI AB (publ)
mobil: 0708 65 10 05

Thomas Vernersson vd Northern Parklife AB