Ökad satsning på mobila lösningar för företag

Ökad satsning på mobila lösningar för företag Nocom lanserar Mobilectrl Nocom AB (publ) lanserar Mobilectrl@ intranet, en av marknadens första mobila lösningar för intranät-tjänster. Plattformen är avsedd för företag och organisationer som vill nå sina anställda med snabb, kvalitativ och säker information, genom en egen kontrollerad mobil informationskanal. "Med Nocom Mobilectrl intranet, ger vi företag möjlighet att flytta ut sitt IT-stöd till sina medarbetare på fältet, oavsett vilken typ av WAP- telefon, handdator (PDA) eller operatör som den anställda använder," säger Roger Jonneryd, affärsansvarig för mobila lösningar på Nocom. "Genom att använda vår plattform kan företag få en kostnadseffektiv och framtidssäker lösning, som effektiviserar de dagliga processerna inom företaget." Nocom Mobilectrl intranet har utvecklats i nära samarbete med användare som testat och utvärderat den nya tekniken via WAP Direct, Nocoms snabba och säkra driftslösning för mobila tjänster. Syftet med Mobilectrl intranet är att erbjuda företag en plattform som enkelt kan anpassas till det ökade behovet av att flytta ut företagets IT-stöd till den mobila världen. Genom systemet får exempelvis fälttekniker, säljare och hantverkare snabbt direktkontakt med företagets IT-stöd, bland annat orderregistrering, tidrapportering samt arbetsorder och uppföljning av dessa. Mobilectrl intranet ingår i Nocoms familj av ASP-tjänster (Application Service Provider) som lanserats under namnet Mobilectrl@.net. Övriga produkter är Mobilectrl@ finance och Mobilectrl@ travel. För ytterligare information, kontakta: Anders Jonson, koncernchef , Nocom AB Mobil: 0708 - 65 53 01 E-post: anders.jonson@nocom.se Roger Jonneryd, affärsansvarig för mobila lösningar, Nocom Mobil: 0708 - 65 53 08 E-post: roger.jonneryd@nocom.se Eller besök www.nocom.se Nocom AB (publ) grundades 1985 och är noterat på Stockholms Fondbörs Attract 40 (NOCM B). Nocom erbjuder företag lösningar för elektroniska affärer över Internet och mobila nätverk. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, London och Warzsawa. Antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 220 personer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/26/20000926BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/26/20000926BIT00700/bit0002.pdf