Ola Norberg utträder ur Nocoms styrelse

Ola Norberg utträder ur Nocoms styrelse Ola Norberg har avsagt sig uppdraget som styrelseledamot i Nocom AB (publ). Han utträder ur styrelsen till följd av konkurrerande intressen och uppdrag som inte är förenliga med ett fortsatt styrelseuppdrag i Nocom. Ola Norberg har ingått i styrelsen sedan 1996 och var under en period dess ordförande. För mer information kontakta: Anders Jonson, styrelseordförande och grundare av Nocom AB (publ) mobil: 0708-65 53 01 e-post: anders.jonson@nocom.se Nocom AB (publ) hjälper sina kunder att navigera lönsamt genom teknikskiften och maximera affärsnytta av att ha informationen tillgänglig på användarnas villkor. Nocoms verksamhet bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, Riga, Warszawa, Frankfurt, London och Los Angeles. Nocom är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B). www.nocom.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00530/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00530/bit0002.pdf