Omstämpling av Nocomaktier

Förtydligande till tidigare utsänt pressmeddelande: Omstämpling av Nocomaktier Härmed förtydligas att den överlåtelse av A-aktier i Nocom AB, som offentliggjorts tidigare idag, inte kommer att leda till att den nye huvudägaren Stefan Skarin omfattas av reglerna om budplikt. Skarin kommer inom kort att nedbringa sitt röstetal i Nocom genom omstämpling av 2.718.130 A-aktier till B-aktier. Därefter kommer Skarin att inneha cirka 34,2 procent av antalet röster i bolaget. För mer information kontakta: Stefan Skarin, vd, Nocom mobil: 0708 - 65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Nocom AB (publ) är ett innovativt IT-företag, med ett erbjudande riktat såväl direkt till företag som till partners och återförsäljare. Företaget är inriktat på IT-lösningar inom integration, infrastruktur, analys, säkerhet och utvecklingsverktyg. Erbjudandet omfattar marknadsledande programvaror med support, underhåll, expertstöd och utbildning. Drifthallen, e-channel center, erbjuder avancerade driftlösningar för affärskritiska system. Kunderna är främst stora och medelstora företag på den nordiska marknaden. Nocom har cirka 80 anställda och finns representerat i Sverige, Norge och Finland. Företaget grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B). Läs mer på www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT00760/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT00760/wkr0002.pdf