TradeVision tecknar avtal i USA

StTradeVision tecknar avtal i USA Sterling Courier väljer Nocoms TradeVision för trafikhantering i realtid TradeVision, som ingår i Nocomkoncernen och säljer Internetbaserade EDI- tjänster till transport- och logistikbranschen över hela världen, har levererat sitt LogiMan(TM)-system till det amerikanska kurirföretaget Sterling Courier. TradeVisions LogiMan(TM) är ett avancerat Internetverktyg för "supply chain management" med automatisk statusuppdatering, spårning, automatiserad distribution av information till behöriga parter och en fullständig uppsättning anpassade logistiktjänster. Det system Sterling Courier beställt kommer också att innehålla en Internetbaserad speditions- och flygmodul med funktioner som flygfraktreservation, bokning, utfärdande av AWB (Air Way Bill - flygfraktsedel) och elektroniskt utbyte av dokument och statusmeddelanden. "På Sterling Courier, med huvudkontor i Washington, behöver vi effektiva verktyg för att hantera och övervaka vår inrikes- och utrikestrafik", säger Joe O'Connell, chef för Sterling Couriers internationella projekt. "Vi betjänar ett stort antal kunder som begär tidskritiska tjänster och ständig kontroll över godsets rörelser". Sterling Courier är ett s.k. NFO-företag (Next Flight Out) för business- to-business-kunder som bland annat levererar komponenter och reservdelar till flygbolag. "En väsentlig del av våra leveranser sker vid krislägen, till exempel då en saknad reservdel till ett flygplan orsakar förseningar inom inrikes- eller utrikestrafik. Då är det timmar, och till och med halvtimmar, som räknas och inte dagar, eftersom det är stora belopp som står på spel för flygbolaget", säger Joe O'Connell. Andra situationer då tidsramarna är snäva och kraven på statusinformation är extremt höga handlar om leveranser av läkemedel och mänskliga organ för transplantation. "För Sterling Courier gäller prestanda som måttstock, och kontroll är nyckelordet. Eftersom vi alltid strävar efter att våra transporter ska gå den snabbaste och säkraste vägen är vi mycket kreativa när det gäller valet av transportväg. Vi har tillgång till flera alternativa vägval och vi har agenter på alla mellanstationer, vilket minskar risken för störningar. Trafikmönstret på Sterling Courier är alltså mycket komplext och våra kunder kräver fullständig kontroll och dokumentation." "Vårt val av TradeVisions system är grundat på en noggrann utvärdering av alla aktuella alternativ på marknaden. LogiMan@, med sina unika funktioner, är klart bättre än konkurrenternas system. Optimeringen av processerna genom det automatiska informationsutbytet och kontrollen i TradeVisions system kommer att förbättra vår realtidskontroll av alla transporter. Därigenom kan vi koncentrera oss på de fall som kräver särskild uppmärksamhet samt på förebyggande åtgärder", säger Joe O'Connell. "Vi vet att Sterling Courier finkammade marknaden på jakt efter ett system som skulle uppfylla deras krav på kontroll och automatisk realtidsinformation, och vi är glada över att ha blivit utvalda av en kund med så högt ställda krav", säger Allan Harsbo, TradeVisions vice vd. För ytterligare information kontakta: Allan Harsbo, vice vd, TradeVision Telefon: +45 4046 4445 E-post: allan.harsbo@tradevision.net Tomas Nygren, vd, Nocom AB (publ) Telefon: 0708 - 65 53 16 E-post: tomas.nygren@nocom.se För mer information, se även: www.nocom.se www.tradevision.net Nocom AB (publ) grundades 1985 och är noterat på Stockholms Fondbörs Attract 40 (NOCM B). Nocom erbjuder företag lösningar för elektroniska affärer över Internet och mobila nätverk. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, London och Warszawa. Antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 230 personer. TradeVision har, sedan starten 1992, tillhandahållit logistiklösningar via EDI och Internet till transportbranschen. Idag, som del i Nocomkoncernen, har företaget avancerade lösningar för e-handel och kopplingar till 100 flygbolag samt över 600 fraktagentskontor världen över, inklusive platser som Afrika, Australien, Kina, Hong Kong och USA. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/10/20001110BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/10/20001110BIT00310/bit0002.pdf