TurnIT:s tidigare optionsrättsinnehavare tecknar aktier i Nocom: Nocom tillförs 33 miljoner kronor genom nyteckning av aktier

Nocom tillförs kapital genom att tidigare innehavare av optionsrätter i TurnIT tecknar nya aktier i Nocom. Nytecknandet sker enligt det offentliga erbjudandet till TurnIT:s optionsrättsinnehavare som offentliggjordes den 22 december 2004. Nocom tillförs nu cirka 33 miljoner kronor och kan komma att tillföras ytterligare cirka 86 miljoner kronor under åren 2005 och 2006 vid full anslutning till gällande erbjudande. Optionsrättsinnehavarna i TurnIT har kunnat välja mellan två olika teckningsalternativ. Enligt det första teckningsalternativet erbjöds TurnIT:s optionsrättsinnehavare att för tio optionsrätter erhålla en teckningsoption för nyteckning av en B-aktie i Nocom för 3,00 kronor senast den 20 december 2006. Detta under förutsättning att innehavaren tecknade en ny B-aktie i Nocom för 3,00 kronor i samband med att budet förklarades ovillkorat. Detta skedde den 10 mars 2005 och Nocom tillförs nu cirka 33 miljoner kronor genom att nya aktier i Nocom har tecknats och betalts enligt detta alternativ. Förutsatt fullt utnyttjande av övriga utestående teckningsoptioner i Nocom enligt det första teckningsalternativet kommer Nocom att tillföras ytterligare cirka 33 miljoner kronor under åren 2005 – 2006. Vid fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner i Nocom enligt det andra teckningsalternativet kommer Nocom att tillföras ytterligare cirka 38 miljoner kronor, vilket beräknas ske i juli 2005. Om samtliga de optionsrättsinnehavare i TurnIT som ännu ej accepterat budet väljer att göra detta kan Nocom komma att tillföras ytterligare cirka 15 miljoner kronor vid nytecknande av aktier under år 2005 och 2006. Genomförd nyteckning av B-aktier i Nocom medför att aktieantalet ökar med 10.905.151. Det totala antalet aktier i Nocom, baserat på anslutningsgraden i buden på TurnIT och IAR Systems per den 1 april 2005 samt efter genomförd nyteckning av aktier, kommer att uppgå till 85.723.985, varav 1.000.000 A-aktier och 84.723.985 B-aktier. Konvertering av betalda tecknade aktier (BTA) beräknas ske under senare delen av april 2005. Erbjudandet till innehavarna av aktier och optionsrätter i TurnIT är sedan tidigare förlängt till den 1 juni 2005.