AMS utökar avtal med Nocom: Webbanalys viktigt redskap när Arbetsförmedlingen förbättrar sin webbplats

AMS utökar avtal med Nocom: Webbanalys viktigt redskap när Arbetsförmedlingen förbättrar sin webbplats Nocom har tecknat avtal med Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, avseende programvaran WebTrends. Affären omfattar nya licenser, uppgradering av befintliga licenser samt underhåll och support. Med hjälp av den förbättrade webbanalysen räknar AMS med såväl ökad teknisk prestanda som en bättre användarvänlighet på Arbetsförmedlingens välbesökta webbplats. Genom att analysera hur besökarna använder webbplatsen kan den vidareutvecklas och bli ett än viktigare redskap för både de arbetssökande och de egna medarbetarna. - Genom att anpassa webbplatsen efter besökarnas beteende kan vi i förlängningen frigöra resurser på Arbetsförmedlingarna, och ge mer hjälp till de som behöver, säger Anders Olsson, Internet Division, AMS. - En förbättrad webbplats med hög tillgänglighet är dessutom ett viktigt steg i vår strävan att bli en effektiv 24-timmarsmyndighet. Arbetsförmedlingens webbplats är komplext uppbyggd, med flera olika operativsystem, applikationer och portalverktyg. Den nya lösningen kan hantera detta och snabbt ge komplett och relevant statistik på hur webbplatsen verkligen används. - Vi ser en tydlig trend att företag efterfrågar allt mer sofistikerad webbanalys. Att i detalj kunna följa hur besökarna navigerar på webbplatsen är en förutsättning för att kunna anpassa den, säger Michael Karletorp, affärsområdesansvarig för analys, Nocom. - De nya, avancerade webbanalysverktygen från WebTrends ger den helhetsbild över flödena och användarnas beteende som behövs. För mer information kontakta: Michael Karletorp affärsområdesansvarig analys, Nocom mobil: 0708 - 65 10 37 e-post: michael.karletorp@nocom.se Nocom AB (publ) är ett IT-företag som säljer programvaror och drift med kvalificerad support och utbildning, för att underlätta och effektivisera verksamheten för företag i Norden. Erbjudandet omfattar fem affärsområden - integration, säkerhet, analys, utvecklingsverktyg och infrastruktur. Nocom har 75 anställda och finns representerat i Sverige, Norge och Finland. Företaget grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B) sedan 1999. Läs mer på www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00470/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00470/wkr0002.pdf