Angående Thalamus pressmeddelande: Nocom kan ovillkora bud på TurnIT vid nuvarande anslutningsgrad

Med anledning av det flaggningsmeddelande och avsiktsförklaring som Thalamus Networks publicerat tidigare idag vill Nocom göra några förtydliganden vad gäller budet på TurnIT. Den förlängda anmälningsperioden löper ut imorgon, fredagen den 11 mars. Nocom hade redan vid första anmälningsperiodens slut nått en hög anslutningsgrad, cirka 80,7 av kapitalet och 78,8 procent av rösterna i TurnIT. Thalamus har meddelat att man har för avsikt att utnyttja hembudsrätt för att förvärva samtliga A-aktier i TurnIT och inte ämnar acceptera Nocoms bud. Enligt uppgift från TurnIT:s styrelse föreligger ingen sådan hembudsrätt för Thalamus. Övriga A-aktieägare i TurnIT har dessutom förbundit sig att acceptera budet. Därmed har Thalamus ingen möjlighet att förvärva A-aktier på det sätt de angivit i pressmeddelandet. - Vi tror på den här affären, och har rätt och möjlighet att förklara budet ovillkorat även om vi inte når upp till 90 procent av ägandet, säger Stefan Skarin, vd, Nocom. - Vi är mycket nöjda med anslutningen även under den första anmälningsperioden, men valde att förlänga budet för att ge fler möjlighet att ansluta sig. Nocom kommer inte att förändra villkoren för budet. Såväl TurnIT:s styrelse som Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, har ställt sig positiva till budet och rekommenderat innehavarna av aktier och optionsrätter att acceptera Nocoms bud.1) - Det har funnits kontakter mellan Thalamus och Nocom, men dessa har inte rört utformningen av budet, säger Stefan Skarin.