Anmälan om förändring av aktieinnehav

Uppsala, fredagen den 23 augusti 2013

Stefan Skarin, VD och styrelseledamot i IAR Systems Group AB (publ) har den 23 augusti
2013, via det av honom kontrollerade norska bolaget Boda Invest AS, överfört sitt innehav i IAR Systems Group AB till en kapitalförsäkring hos Danica Pension.

Stefan Skarin har låtit meddela bolaget att placeringen av aktierna i kapitalförsäkringen inte påverkar hans möjlighet att utöva rösträtt för innehavet.

Boda Invest AS äger efter transaktionen inga aktier i IAR Systems Group AB.

Stefan Skarin äger efter transaktionen, via kapitalförsäkring, 100.000 aktier av serie A och 331.000 aktier av serie B, vilket motsvarar 3,7 % av kapitalet och 10,5 % av rösterna i IAR Systems Group AB.