Ännu en betydande e-logistikorder Nocoms TradeVision levererar till WIN-gruppen

Ännu en betydande e-logistikorder Nocoms TradeVision levererar till WIN-gruppen TradeVision, som ingår i Nocomkoncernen och levererar Internetbaserade EDI-tjänster till transport- och logistikbranschen, har tecknat ett avtal med WIN-gruppen (Worldwide Independent Network Association) om implementering av TradeVisions LogiMan@ för samtliga medlemsföretags kontor och anläggningar. LogiMan@ är ett avancerat Internetverktyg för "supply chain management" med automatisk statusuppdatering, godsspårning, automatiserad distribution av information till behöriga parter och en fullständig uppsättning anpassade logistiktjänster. Den snabbt växande WIN-gruppen, som grundades 1999 med ASG:s globala nätverk som bas, har nu medlemsföretag i 53 länder, kontor på 250 platser och 6 500 medarbetare. 1999 hade WIN-gruppen en IATA-omsättning på över 230 miljoner dollar och utförde över en miljon transporter, en siffra som väntas stiga till över två miljoner i år. "WIN-gruppen består av oberoende logistikföretag och speditörer, med en stark ställning på sin respektive hemmamarknad. WIN-konceptet bygger på att utifrån den lokala styrkan skapa ett globalt nätverk, och därigenom erbjuda kunderna heltäckande logistiktjänster genom en närbelägen partner", säger Daniel Stein, styrelseordförande i WIN och chef för Air & Sea Department i MAT Transport AG i Zürich. "IT- och EDI-system spelar en avgörande roll i konceptet eftersom varje företag har sin egen unika IT-plattform och egna EDI-verktyg. För att WIN:s nätverk skulle bli framgångsrikt krävdes ett gemensamt gränssnitt och efter en grundlig utvärdering av alla tillgängliga alternativ föll valet på TradeVisions LogiMan", säger Daniel Stein. Med LogiMan finns information om godshanteringen tillgänglig genom hela leverantörskedjan, liksom automatiska uppdateringar i realtid om var godset befinner sig. Vidare blir alla dokument som processen genererar omedelbart tillgängliga för alla behöriga. TradeVisions LogiMan har ett stort antal viktiga styrverktyg, bland annat statistik som ger underlag till WIN-gruppens samlade inköpskraft gentemot sina leverantörer. Dessutom innehåller LogiMan framtida möjligheter för avancerad mobil- och WAP- kommunikation samt funktioner för e-handel och e-logistik. "De flesta företag i WIN-gruppen använder redan idag TradeVisions produkter. LogiMan införs för närvarande i Australien och Asien och sedan står Europa och därefter den amerikanska kontinenten på tur. Jag förväntar mig att LogiMan är i full drift globalt i mitten av 2001", säger Daniel Stein. "Jag är glad att WIN beslutat att välja TradeVisions LogiMan som stommen i sina system för logistik och "supply chain management". Kontraktet med WIN-gruppen är ett erkännande av hög klass. Än en gång bekräftas giltigheten i TradeVisions viktigaste princip: att utveckla anpassade system och produkter som svarar mot konkreta marknadsbehov genom att använda de mest avancerade och kostnadseffektiva tekniker som finns", säger Allan Harsbo, TradeVisions vice vd. "WIN-gruppen finns på ett stort antal platser runt om i världen och använder olika typer av IT-plattformar, system och verktyg. Med LogiMan kan WIN-gruppens enheter enkelt integreras utan att det krävs investeringar i kostsam IT-migrering", säger Allan Harsbo. Frågor som rör pressmeddelandet, besvaras av: Allan Harsbo vice vd i TradeVision Tel: +45 4046 4445 e-post: allan.harsbo@tradevision.net Tomas Nygren vd, Nocom AB (publ) Tel: 0708 - 65 53 16 e-post: tomas.nygren@nocom.se För mer information, se även: www.tradevision.net www.nocom.com Nocom AB (publ) grundades 1985 och är noterat på Stockholms Fondbörs Attract 40 (NOCM B). Nocom erbjuder företag lösningar för elektroniska affärer över Internet och mobila nätverk. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, London och Warszawa. Antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 220 personer. TradeVision har, sedan starten 1992, tillhandahållit logistiklösningar via EDI och Internet till transportbranschen. Idag, som del i Nocomgruppen, har företaget avancerade lösningar för e-handel och kopplingar till 100 flygbolag samt över 600 fraktagentskontor världen över, inklusive platser som Afrika, Australien, Kina, Hong Kong och USA. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00220/bit0002.pdf