Avyttringen av Aretebolag till Contactor Data klar

Nocom har nu avyttrat Arete AB och Arete Datastöd AB i enlighet med det avtal som tecknades med IT-konsultbolaget Contactor Data AB den 11 maj 2005. Försäljningen var villkorad av att köparen erhöll godkänd finansiering, vilket nu skett. Tillträdesdag är idag, den 1 juni 2005. Köpeskillingen uppgår till 26,8 miljoner kronor. Därutöver tillkommer en tilläggsköpeskilling under år 2006 och 2007. - Försäljningen av Aretebolagen ger ett betydande kassatillskott och stärker vår stabila finansiella ställning ytterligare, säger Stefan Skarin, vd i Nocom.