Avyttringspris och anskaffningsutgift vid utbyte av aktier i IAR Systems mot aktier i Nocom

Nocom presenterade i december 2004 ett erbjudande till aktieägarna i IAR Systems. Tvångsinlösen påkallades den 29 mars 2005, och sista möjligheten att acceptera budet var den 1 november 2005. Aktieägarna erbjöds att för en aktie i IAR Systems erhålla en aktie av serie B i Nocom. De tillbytta aktierna i Nocom anses köpta för värdet av de aktier man lämnat ifrån sig. Vinst ska beskattas och avdrag för förlust kan komma i fråga. Som stöd för bestämmande av det skattemässiga avyttringsvärdet för IAR Systems aktie vid aktiebytet har Skatteverket publicerat följande Allmänna råd (SKV A 2005:27)/utdrag: Anmälan den 10 mars 2005 eller tidigare: För aktieägare som deltog i aktiebytet bör avyttringspriset för en aktie i IAR Systems AB beräknas till 4,38 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie av serie B i Nocom AB som erhållits på grund av bytet bör beräknas till 4,38 kr. Anmälan den 11 mars – 1 november 2005: För aktieägare som deltog i aktiebytet bör avyttringspriset för en aktie i IAR Systems AB, om inte annat visas, beräknas till 4,57 kr. Anskaffnings¬utgiften för en aktie av serie B i Nocom AB som erhållits på grund av bytet under denna period bör, om inte annat visas, beräknas till 4,57 kr. Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2006 års taxering. För fullständig information, läs Skatteverkets Allmänna råd SKV A 2005:27 eller Skatteverkets Meddelanden, SKV M 2005:23 (som kommer att finnas tillgängliga på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se)