Birka Energi väljer Nocoms lösning för dokumenthantering

Birka Energi väljer Nocoms lösning för dokumenthantering Nocom AB (publ) har tecknat ett avtal med Birka Energi avseende leverans av licenser, service och support för dokumenthantering, baserade på DocsOpen. Affären är en utökning av tidigare samarbete mellan företagen. Birka Energi väljer nu DocsOpen till sin koncerngemensamma plattform, för att skapa ett standardiserat system för all dokumenthantering. Avtalet är värt 3,2 miljoner kronor. Birka Energi är Sveriges ledande energiföretag räknat i antal kunder och det tredje största när det gäller produktionskapacitet. Förutom elförsäljning, eldistribution och kraftproduktion ingår Nordens största värmerörelse i koncernen. "Nocom har mångårig erfarenhet inom lösningar för dokumenthantering, och vi är glada att Birka Energi nu väljer vår lösning för hela koncernen. Därigenom får de ett effektivt och gemensamt system för hanteringen av företagets samtliga dokument", säger Stefan Skarin, vd på Nocom. För mer information kontakta: Stefan Skarin, vd, Nocom mobil: 0708-65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Peter Lämber, vd, Nocom Partner Network mobil: 0708-65 53 10 e-post: peter.lamber@nocom.se Fredrick Sandberg, kundansvarig, Nocom mobil: 0708-65 10 07 e-post: fredrick.sandberg@nocom.se Nocom AB (publ) hjälper sina kunder att navigera lönsamt genom teknikskiften och maximera affärsnytta av att ha informationen tillgänglig på användarnas villkor. Verksamheten drivs i tre affärsområden: Nocom Communications, Tradevision och Nocom Travelutions. Nocoms verksamhet bedrivs från huvudkontoret i Uppsala med kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, Riga, Warszawa, Frankfurt och London. Nocom är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O- lista (NOCM B). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/29/20010629BIT00120/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/29/20010629BIT00120/bit0003.pdf