Bizits ägare accepterar Nocoms bud

Bizits ägare accepterar Nocoms bud Samtliga aktieägare och innehavare av köpoptioner i IT-säkerhetsföretaget Bizit har accepterat Nocoms bud. Det sammanslagna Bizit och Nocom blir en ledande aktör inom de snabbväxande områdena säkerhet, mobil integration och E-commerce. Bizit och Nocom publicerade den 16 maj 1999 ett gemensamt pressmeddelande rörande ett bud från Nocom på samtliga aktier och köpoptioner i Bizit AB. Detta bud har nu accepterats av samtliga aktieägare och innehavare av köpoptioner i Bizit. Uttalande från bolagens ledningar: - I och med globaliseringen av nätverk, utvecklingen av infrastruktur för mobiltelefoni samt Internets segertåg över världen har säkerhetsfrågorna hamnat i fokus. Bizits kompetens är ett utmärkt komplement till Nocoms produkter och tjänster, säger Anders Jonson, VD och huvudägare i Nocom. - Genom samgåendet med Nocom blir det möjligt för oss att förverkliga vår fortsatta expansion samtidigt som det medför att Bizit blir synligare på marknaden. Vidare ökar förutsättningarna för Bizit att åta sig fler stora och mer omfattande uppdrag, säger Peter Cederqvist, VD Bizit. Bizit har specialiserat sig på IT-säkerhet och elektronisk handel. Antalet anställda är idag 36 och omsättningen för 1999 beräknas uppgå till 40 miljoner. Bland kunderna märks ASG, Svenska Spel, Sifo, Telia Infomedia och Volkswagen. Nocom har under första kvartalet 1999 utökat tjänste- och produktutbudet genom att erbjuda lösningar för nästa generation av Internetklient, WAP-telefonen, i samarbete med Nokia. För mer information, kontakta: Nocom AB: Anders Jonson, tel 0708-655301 Bizit AB: Peter Cederqvist, tel 0704-269001 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/06/23/19990623BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/06/23/19990623BIT00150/bit0002.pdf