Bra start på året för IAR Systems - tecknar två större licensaffärer

IAR Systems, dotterbolag till O-listenoterade Nocom, har tecknat två större licensavtal med ledande japanska elektronikföretag. En av affärerna gäller den allt mer efterfrågade ARM-tekniken, där IAR Systems ligger teknik- och marknadsmässigt långt framme. De två orderna är tillsammans värda cirka 3,7 miljoner kronor i rena licensintäkter. – Japan är naturligtvis högintressant med sina många världsledande högteknologiska företag. Affärer av denna karaktär stärker vår position på den expansiva japanska marknaden, säger Olle Eriksson, verkställande direktör, IAR Systems AB. – Redan under det andra kvartalet 2005 såg vi de första tecknen på ökad licensförsäljning. Det långsiktiga, strategiska arbetet med att förändra och utveckla företaget börjar få genomslag i försäljningen. Vi har fått en bra start på året jämfört med tidigare år. IAR Systems hade en positiv utveckling under 2005. Bakom framgångarna ligger bland annat den renodling av verksamheten som inleddes för ett par år sedan och som resulterat i ökade programvaruintäkter, såväl i storlek som i andel av omsättningen. Under 2005 var företaget framgångsrikt på många marknader och försäljningen ökade, framförallt i Tyskland, USA och Asien. Försäljningsframgångarna är främst kopplade till chip byggda på den allt mer efterfrågade ARM-tekniken. – IAR Systems identifierade tidigt den stora potentialen i ARM-tekniken och det börjar ge resultat. Vi kommer att öka fokus och investeringarna inom området och ser ARM-segmentet som ett av de främsta tillväxtområdena för IAR Systems, säger Stefan Skarin, verkställande direktör och koncernchef i Nocom.