Expansion, lönsamhet och fortsatt tillväxtpotential - Nocoms delårsrapport januari - juni 2004

Expansion, lönsamhet och fortsatt tillväxtpotential - Nocoms delårsrapport januari - juni 2004 Nocoms rapport för årets första halvår visar på tillväxt och lönsamhet. Omsättningen ökade med 40 procent jämfört med motsvarande period 2003, och även lönsamheten förbättrades, med ett resultat efter finansiella poster på drygt sex miljoner kronor. Nyemissionen i maj gav det kapitaltillskott som behövdes för förvärvet av det danska bolaget Tempest - ett viktigt steg i Nocoms strävan att bli en ledande värdeadderande programvarudistributör i Norden. - Vi är lönsamma och vi växer. Det har varit ett händelserikt första halvår för oss - trots att IT-marknaden generellt varit svag under det andra kvartalet, säger Stefan Skarin, vd, Nocom. - Integrationen av Tempest har gått snabbt och vi förväntar oss ytterligare synergieffekter under resten av året. Med vår breda nordiska närvaro kan vi både utveckla vårt erbjudande och effektivisera vår organisation. Vi har de bästa förutsättningar för att fortsätta växa under lönsamhet. Januari - juni 2004 i sammandrag: · Omsättningen uppgick till 101,3 (72,3) MSEK - en ökning med 40 procent. · Resultat efter finansiella poster uppgick till 6,1 (4,5) MSEK, en ökning med 36 procent. Resultat efter skatt uppgick till 3,9 (2,9) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,13 (0,10) SEK. · Tillväxten binder mer kapital, vilket belastade kassaflödet under första halvåret. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,0 (4,0) MSEK. För mer information kontakta: Stefan Skarin vd, Nocom mobil: 0708 - 65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Stefan Ström, finansdirektör, Nocom mobil: 0708 - 65 10 68 e-post: stefan.strom@nocom.se Nocom AB (publ) är ett IT-företag som säljer programvaror med kvalificerad support och utbildning, för att underlätta och effektivisera verksamheten för företag i Norden. Erbjudandet omfattar fem teknikområden - integration, säkerhet, analys, utvecklingsverktyg och infrastruktur. Nocom Drift tillhandahåller såväl drift och hosting som avancerade tjänster för affärskritiska IT-lösningar. Nocom har cirka 95 anställda och finns representerat i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Företaget grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B) sedan 1999. Läs mer på www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/25/20040825BIT20360/wkr0010.pdf