Försäljningen av mobil säkerhet tar fart: Efterfrågan på Utimacos lösningar för hårddiskkryptering ökar

Nocom Distributions samarbete med tyska leverantören Utimaco Safeware AG har börjat ge resultat på den nordiska marknaden. Försäljningen av Utimacos lösningar för skydd av bärbara datorer har ökat kraftigt under året. Nyligen tecknades en miljonaffär via en av Nocoms certifierade återförsäljare i Sverige. Det ökande intresset beror på att stöld av datorer är ett av de allra vanligaste databrotten. Enligt det amerikanska försäkringsbolaget Safeware Inc., The Insurance Agency, blir mellan fem och tio procent av alla bärbara datorer stulna eller borttappade under sin livslängd. Av dessa är det bara två procent som kommer till rätta igen. – Lösningar för mobil säkerhet är ett område som efterfrågas allt mer. Företag och organisationer måste säkerställa att affärskritisk information inte exponeras för obehöriga, vid exempelvis stöld, säger Anders Vallenfjord, vd i Nocom Sverige AB. – Utimacos professionella lösningar för hårddiskkryptering i kombination med Nocoms höga kompetens inom IT-säkerhet har visat sig vara en framgångsrik kombination. I samarbete med certifierade återförsäljare på den nordiska marknaden finns stark potential för fortsatt försäljningsframgång och tillväxt. Utimacos produkt SafeGuard Easy är en av världens mest använda lösningar för skydd av stationära och bärbara datorer, handdatorer (PDA:er) och smarta telefoner. SafeGuard Easy krypterar hela hårddisken och kan även kryptera flyttbara medier, till exempel USB-minnen. Produktserien har funnits på marknaden i över tio år och Nocom företräder Utimaco som auktoriserad distributör i Norden och Baltikum.