I.A.R. Systems Group AB (publ) Delårsrapport Januari–Mars 2024

Ytterligare ett kvartal över ”the rule of 40”: 14% tillväxt och en operativ marginal om 27%

Första kvartalet januari - mars 2024

• Nettoomsättningen var 119,7 MSEK (107,7) med en tillväxt om 11,2 % och 14,9 % i lokal valuta.

• EBITDA uppgick till 46,9 MSEK (25,3), vilket ger en EBITDA-marginal om 39,2 % (23,5).

• Justerad EBITDA uppgick till 49,0 MSEK (27,0), vilket ger en justerad EBITDA-marginal om 40,9 % (25,1).

• Rörelseresultatet uppgick till 32,1 MSEK (11,4), vilket ger en rörelsemarginal om 26,8 % (10,6).

• Justerat rörelseresultat uppgick till 34,2 MSEK (13,1), vilket ger en justerad rörelsemarginal om 28,6 % (12,2).

• Aktiverat arbete för egen räkning var 10,3 MSEK (9,4).

•Valutaomräkningen har påverkat nettoomsättningen negativt med 3,3 MSEK och rörelseresultatet negativt med 2,2 MSEK, jämfört med motsvarande period föregående år.

• Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 32,7 MSEK (26,1).

Första kvartalet i korthet
• Vd Richard Lind meddelar sin avgång senare under 2024
• Ny vd Cecilia Wachmeister utses och tillträder senast 1 oktober
• IAR lanserar funktionell säkerhetsversion av IAR Embedded Workbench for Arm