IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-sept 2016

Bästa kvartalet någonsin - Rörelsemarginal 35 procent

Periodens omsättning 243 MSEK och EBITDA 82 MSEK

januari-september 2016

juli-september 2016

Väsentliga händelser under rapportperioden

IAR Systems har i april 2016 tecknat ett exklusivt royaltyavtal med Renesas Electronics Corporation för Renesas Synergy Platform, en helhetslösning för innovativ produktutveckling inom nya marknader som Internet of Things. Det nya avtalet kommer att ge en royaltyintäkt för varje mikroprocessor i de produkter som kunden i slutändan tillverkar. Avtalet omfattar samtliga processortyper som erbjuds i Renesas Synergy Platform.