IAR Systems Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

IAR Systems Group AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2022 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig på webbplatsen i European Single Electronic Format (ESEF).

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december, 2022.

Kontaktperson

Hanna Laurentz, Head of Corporate Communications, IAR
Tel: +46 18 16 78 00              E-mail:hanna.laurentz@iar.com

Om IAR

IAR tillhandahåller världsledande mjukvara och tjänster för inbäddad utveckling och inbyggd säkerhet, som möjliggör för utvecklare världen över att skapa säkra och innovativa produkter, för idag och imorgon. Sedan 1983 har IAR:s lösningar säkerställt kvalitet, säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet i utvecklingen av över en miljon inbyggda applikationer, för företag inom branscher som industriell automation, IoT, fordon och medicin. IAR stöder 15 000 enheter från över 200 halvledarpartners. Företaget har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige, och har försäljnings- och supportkontor över hela världen. IAR ägs av I.A.R. Systems Group AB, noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap (ticker: IAR B). Läs mer på www.iar.com.


Informationen är sådan som IAR Systems Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-05 13:00 CET.