IAR Systems Group lanserar inkubator för att främja säkerhetsinnovationer inom IoT

Stockholm, Sverige – 13 februari 2019 – IAR Systems Group AB (publ) (”IAR Systems”) meddelar att koncernen har inrättat en investeringsfond och avsätter resurser för att hjälpa innovativa startup-företag inom IoT och säkerhetslösningar. Genom företagsinkubatorn Ymir ska koncernen stödja företag som har nya innovativa idéer och stor tillväxtpotential.

Säkerhet har blivit en allt viktigare framgångsfaktor för många företag som tillverkar elektroniska produkter och därför dyker det upp ett stort antal startup-företag på området med nya innovativa lösningar för förenklad och förbättrad säkerhet.

Enligt rapporten ”IoT Global Forecast & Analysis 2015-2025” från Machina Research kommer det år 2025 att finnas 27 miljarder IoT-uppkopplingar. Denna snabbväxande marknad står inför stora säkerhetsutmaningar, eftersom de möjliggör attacker i form av IP-stöld, förfalskning och överproduktion samt datastöld och potentiellt livshotande sabotage. Trots dessa hot utgör säkra produkter idag endast 4 procent av det totala antalet uppkopplade produkter på marknaden, enligt ABI Research (IoT Perspective - From Design to Life Cycle Management). Enligt ABI Research kan den totala marknaden för säkra processorer år 2022 vara värd 1,2 miljarder dollar. Samma år förutspås säkra uppkopplade produkter utgöra knappt 20 procent av de nya uppkopplade enheterna.

År 2018 blev den globala IoT-säkerhetsleverantören Secure Thingz en del av IAR Systems Group. Bolaget grundades och leds av erkända säkerhetsexperter och stärker koncernen med en exceptionell expertis på områdena enhetssäkerhet, inbyggda system och livscykelhantering.

”Genom att investera i ny teknik kommer vi att få bättre insikter i ny teknologi och en stark position för att höja vårt värde inom säkerhet. Med Ymir satsar vi initialt på ett begränsat ägande med öppna möjligheter att skapa tillväxt i, sälja och förvärva dessa startup-företag”, kommenterar Stefan Skarin, VD för IAR Systems Group.

”Vi tar täten inom IoT-säkerhet och det här är nästa steg på den resan. Genom att investera i teknik-startups kommer vi att kunna erbjuda innovativa lösningar utöver vårt befintliga säkerhetsutbud och få ett viktigt tekniskt fotfäste för att kunna försvara vår position som föregångare i den här växande branschen”, säger Haydn Povey, VD för Secure Thingz.

Genom Ymir kommer IAR Systems Group att ta en aktiv ägarroll med styrelserepresentation i de utvalda startup-företag man investerar i. Koncernen håller för närvarande på att utvärdera en första uppsättning kandidater. Nya kandidater kan ansöka på www.ymirinvest.com.