IAR Systems i storaffär med ledande medicintekniskt bolag

IAR Systems, dotterbolag till Attract 40-noterade Nocom, har tecknat flera betydande avtal med en internationell medicinteknisk koncern med inriktning på hjärt-kärlsjukdomar. Affären omfattar såväl ett utvecklingskontrakt som omfattande supporttjänster och leasing av programvara under tre år. Det totala ordervärdet under avtalsperioden beräknas uppgå till mellan nio till tolv miljoner kronor, varav cirka fyra miljoner kronor under 2006. Avtalen är en utökning av ett mångårigt samarbete mellan företagen, där kunden tidigare endast köpt enstaka programvarulicenser. IAR Systems kommer fram till den sista oktober i år att bistå kunden med utvecklingsarbete för den mikroprocessorarkitektur kunden använder i sina avancerade medicintekniska produkter. I takt med att komplexiteten och kraven på utökad funktionalitet växer krävs en effektivare och pålitlig programvara. Affären omfattar dessutom prioriterad, kvalificerad support samt leasing av programvara. – Affären visar på bredden i vårt erbjudande. Programvaran är kritisk för våra kunders tillämpningar – och faktiskt livskritisk för produktens användare, säger Olle Eriksson, vd på IAR Systems. – Genom vår kompetens inom verktyg för mikroprocessorer är vi med kunden i utvecklingen och förädlingen av deras produkter. Det ger potential till ytterligare affärer, både vid produktutveckling och större teknikskiften. De nya avtalen är ett bra exempel på IAR Systems framgångsrika affärsmodell. – IAR Systems fokuserar på det utvecklingsarbete som i förlängningen ger merintäkter genom programvaruförsäljning och supporttjänster, säger Stefan Ström, vd i Nocom. – Denna intäktsmodell säkrar lönsamheten på både kort och lång sikt – och stärker IAR Systems position som en kompetent partner i företags affärskritiska produktutveckling.