IAR Systems möjliggör utveckling av säkra digitala produkter med nytt produkterbjudande

Företaget visar ny teknik på branschmässan embedded world i Nürnberg, Tyskland, den 27 februari till den 1 mars

Uppsala, Sverige – 22 februari 2018 – IAR Systems lanserar ett nytt produkterbjudande för datasäkerhet i inbyggda system. Det nya erbjudandet kommer att förenkla utveckling av säkra produkter genom att integrera säkerhet i utvecklingsprocessen. Detta ger företagets kunder möjlighet att effektivisera skapandet av säkra produkter och garantera datasäkerhet.

Enligt Machina Research kommer det att finnas 27 miljarder IoT-kopplingar år 2025, och enligt ABI Research väntas värdet för den totala marknaden för säkra processorer inom IoT kunna nå 1,2 miljarder dollar år 2022. Med växande antal uppkopplade produkter ställs företag inom en rad olika branscher inför allt fler utmaningar. En av de största utmaningarna är att kunna leverera helt säkra system. Detta i kombination med växande komplexitet och krav på bättre prestanda medför kraftigt ökande behov av förstärkt datasäkerhet. Datasäkerhet har blivit en avgörande framgångsfaktor, och kan gälla såväl immaterialrätt som att skydda infrastruktur och behålla kontrollen över en produkt under hela dess livslängd. IAR Systems möter dessa behov med ett nytt produkterbjudande, som möjliggör skapandet av säkra utvecklingsflöden och förlänger utvecklarens räckvidd hela vägen in i tillverkningsprocessen. Genom att göra datasäkerhet till en del av utvecklingsprocessen kan företag säkerställa att immateriell egendom är skyddad mot överproduktion och piratkopiering, att mjukvaruuppdateringar kan hanteras på ett säkert sätt och att slutanvändarna av företagets produkter är skyddade mot sabotageprogram och dataintrång.

Den nya tekniken har IAR Systems utvecklat i samarbete med Secure Thingz, en leverantör av avancerade säkerhetslösningar för inbyggda system inom IoT. IAR Systems meddelade i april 2017 att företaget gick in som tioprocentig ägare i Secure Thingz och ägarandelen har senare utökats till 20 procent. Sedan ett antal år tillbaka erbjuder IAR Systems lösningar för att garantera funktionell säkerhet i inbyggda system, vilket handlar om att skydda människor och fysisk egendom från skada. Genom att investera i Secure Thingz breddar IAR Systems sitt erbjudande till att omfatta även datasäkerhet.

“Datasäkerhet är inte längre något som våra kunder kan välja att ha eller inte. Det har istället blivit en angelägenhet som måste hanteras snarast”, säger Stefan Skarin, VD, IAR Systems. “Företag som utvecklar digitala produkter måste hitta effektiva sätt att arbeta med datasäkerhet för att skydda såväl immateriell egendom som känslig data. Vårt nya erbjudande kommer att möjliggöra för våra kunder att effektivisera arbetet med datasäkerhet och ta kontroll över hela utvecklings- och tillverkningsprocessen.”

IAR Systems kommer att visa den nya tekniken på branschmässan embedded world i Nürnberg i Tyskland, från den 27 februari till den 1 mars.