IAR Systems och Secure Thingz erbjuder ny paketlösning för IoT-säkerhet för Renesas RX

Stockholm, Sverige – 27 maj 2021 – IAR Systems, en ledande leverantör av programvara och service för programmering av inbyggda system, och Secure Thingz, dotterbolag till I.A.R. Systems Group, tillkännager idag Compliance Suite för Renesas RX. Compliance Suite förser säkerhetsutvecklingsverkyg till utvecklare och organisationer samt praktisk vägledning och kunskap. Detta behövs för att utvecklarna snabbt ska kunna bygga applikationer som överensstämmer med säkerhetslagstiftning, såsom Consumer IoT Security Standard EN 303 645, UK & Australian 13 Best Practices och US Cybersecurity Improvement Act (NISTIR 8259). Efterlevnaden av dessa regler är en utmaning för alla organisationer och utvecklare som arbetar med inbyggda applikationer, eftersom ny lagstiftning för IoT-säkerhet och integritet införs snabbt globalt.

IoT Security Foundation, en ideell branschförening där Secure Thingz är en grundande medlem, har utvecklat ett ramverk för IoT säkerhet (IoT Security Compliance Framework), som gör det möjligt för organisationer att implementera en självcertifieringsmetodik som täcker 13 riktlinjer för bästa praxis inom säkerhet. Consumer IoT Security Standard EN 303 645 är baserad på de 13 bästa metoderna och betraktas som the security benchmark för IoT inom konsumentelektronik. Både standarden och riktlinjerna innehåller grundläggande säkerhetskrav för applikationer, något som utvecklare bör uppnå i sin utveckling av nya produkter. Compliance Suite från IAR Systems och Secure Thingz gör det möjligt för organisationer att snabbt utveckla applikationer där dessa grundläggande krav är inkluderade, vilket ger säkerhet för befintliga applikationer samt lägger till säkerhetsriktlinjer för ny funktionalitet för att framtidssäkra nästa generation av produkter för inbyggda system.
 
Compliance Suite för Renesas RX levererar en uppsättning utvecklingsverktyg för säkerhet som är integrerad med utvecklingsverktygskedjan IAR Embedded Workbench. Dessutom innehåller Compliance Suite for Renesas RX praktisk vägledning genom ett paket med kurser som leds av Secure Thingz egna säkerhetsexperter, vilket täcker ämnen som introduktion till inbyggd säkerhet och tillgängliga verktyg och lagstiftningsöversikt, samt praktiska guider i hur man efterlever säkerhetskraven.

Mer information finns på www.iar.com/cs-rx.