IAR Systems ökar sitt fokus på fordonsindustrin

Uppsala, Sverige8 mars 2017 IAR Systems presenterar idag sitt ökade fokus på fordonsindustrin och kunder som arbetar inom området med allt från Human Machine Interface (HMI),  instrumentpaneler och multimedia till kroppselektronik och klimatkontroll i fordon. IAR Systems kan leverera komplett programvara och service till företag som arbetar med inbyggda system inom fordonsindustrin.

”Med vårt ökade fokus på fordonsindustrin gör vi vår välbeprövade teknik och service tillgänglig för företag inom branschen på riktigt,” säger Kiyofumi Uemura,  globalt ansvarig för fordonindustrin på IAR Systems. ”Vi har redan en stor kundbas inom fordonsindustrin och det ökade fokuset på fordonsindustrin kommer ge våra kunder både förbättringar av våra befintliga produkter samt nya spännande produkter och ny service. Detta är något som kommer hjälpa dem ytterligare i att snabbare få ut nya spännande produkter med säkerställd tillförlitlighet och energieffektivitet på marknaden.”

Med 34 år på marknaden för inbyggda system har IAR Systems stor erfarenhet av att leverera verktyg som är kända för kvalitet, tillförliglighet och effektivitet. Programvaran IAR Embedded Workbench är ständigt i topp i tester för snabb och effektiv kod, vilket gör att programvaran är ett perfekt val för produkter där enhetskostnader och energieffektivitet är väsentliga. IAR Systems tilläggsprodukter för kodanalys C-STAT och C-RUN är helt integrerade i IAR Embedded Workbench och gör det möjligt att kvalitetssäkra koden i ett tidigt skede. IAR Embedded Workbench finns även tillgänglig med säkerhetscertifiering enligt krav som definieras i IEC 61508, den internationella standarden för funktionssäkerhet, samt standarden ISO 26262 som används inom fordonsindustrin. I tillägg till IAR Embedded Workbench erbjuder IAR Systems IAR Visual State, som används för utveckling av tillstånds- och händelsestyrda inbyggda system och som kan vara särskilt användbart för att underlätta komplexa designprojekt inom fordonindustrin.

”Under flera års tid har efterfrågan på allt mer avancerade funktioner i fordon varit stor, framför allt när det kommer till säkerhet, bränsleförbrukning och underhållning. Denna trend har resulterat i att fordonindustrin växer i en allt snabbare takt,” säger Stefan Skarin, VD på IAR Systems. ”Våra kunder som arbetar inom fordonindustrin kan vara säkra på att vi kommer att fortsätta hjälpa dem i deras framgång och fortsatt göra det möjligt för dem att skapa nutidens produkter och framtidens innovationer.”