IAR Systems, Secure Thingz och Renesas Electronics samarbetar kring lösningar för tillförlitlig IoT-säkerhet inom industrisektorn

Uppsala, Sverige – 19 november 2018 – IAR Systems, Secure Thingz och Renesas Electronics Corporation (TSE: 6723), presenterar idag sitt samarbete för att säkra applikationer inom industriell IoT. Som en del i detta samarbete kommer företagen att utveckla nya lösningar som kombinerar IAR Systems ledande teknik för mjukvaruutveckling, Secure Thingz expertis inom avancerad IoT-säkerhet och Renesas Electronics säkra processorlösningar. De nya lösningarna kommer att möjliggöra för användare att utveckla robusta och säkra IoT-system.

Säkerhet är en väsentlig risk när det kommer till uppkopplade enheter. Inom industriell IoT kan inkommande hot och systemsvagheter leda till livshotande situationer eller situationer med hög risk. Inbyggda system inom detta område behöver därför ha kraftfull funktionalitet vad gäller säkerhet och tillförlitlighet. För att möta dessa behov kommer Secure Thingz produkt Embedded Trust, som är tätt integrerat med IAR Embedded Workbench från IAR Systems, att stödja Renesasprocessorer när produkten finns tillgänglig för den bredare marknaden under 2019. Denna nya lösning med hårdvara och mjukvara kommer att göra det möjligt för företag att skydda system, immateriella tillgångar samt data.

”Trots att regleringar och nya säkerhetsstandarder kräver högre skydd fortsätter det att komma nya nyheter om intrång, stöld och förfalskningar. Numera är det inte längre en fråga kring om, utan när säkerhet kommer att äventyras”, säger Haydn Povey, VD, Secure Thingz. ”Vi på Secure Thingz samarbetar med våra välkända industrivänner för att säkra den uppkopplade världen och motverka att säkerhet äventyras. Samarbetet mellan Secure Thingz, IAR Systems och Renesas kommer att hjälpa företag att övervinna dagens och morgondagens säkerhetsutmaningar.”

”För att verkligen kunna uppfylla de möjligheter som IoT bär med sig behöver inbyggda system ha säkerhet inbyggt från början, både i hård- och mjukvara”, säger Stefan Skarin, VD, IAR Systems. ”IAR Systems långa samarbete med Renesas har resulterat i ett antal framgångsrika aktiviteter och lösningar. Nu med uppkopplade IoT-produkter överallt omkring oss och med pågående säkerhetshot behöver vi som leverantörer hjälpa våra kunder på bästa möjliga vis. IAR Systems och Secure Thingz jobbar tillsammans för att göra förstklassig säkerhet tillgänglig för alla, och vi är mycket glada över att ha med oss Renesas på denna resa.”

“Med ökade uppkopplingar kommer högre säkerhetsrisker. Med det ökande antalet uppkopplade enheter inom industrin behövs ett starkare fokus på säkerhet från de tidiga stegen i processordesign för att kunna skydda både processorn och applikationen”, säger Yoshikazu Yokota, Executive Vice President and General Manager of Industrial Solution Business Unit, Renesas Electronics Corporation. ”Under de senaste 30 åren har vårt samarbete med IAR Systems gjort det möjligt att introducera tillförlitliga och högkvalitativa lösningar för att skapa innovativa inbyggda system. Genom att lägga till Secure Thingz i detta samarbete är vi nu redo att kunna stödja nästa generations utveckling inom industriell IoT med den säkerhet som behövs.”