IAR Systems släpper uppdaterad version av utvecklingsverktyg för Renesas V850

Den nya versionen av IAR Embedded Workbench för V850 innehåller en rad vidareutvecklingar som ytterligare förbättrar användarvänligheten

Uppsala, Sverige — ­­4 juni, 2013 — IAR Systems släpper idag en ny version av IAR Embedded Workbench för V850. Förutom optimeringsförbättringar och uppdaterat devicestöd, innehåller version 4.10 en mängd funktioner som underlättar och förenklar för användaren. I versionen finns också stöd för standarden ISO/IEC 9899:1999, även kallad C99.

Version 4.10 av IAR Embedded Workbench för V850 innehåller IAR Systems nya utökade textredigerare och source browser. Funktioner för att användaren enkelt ska kunna navigera mellan olika applikationsfunktioner och därmed få en bra överblick över hur alla delar hänger ihop har också lagts till, liksom nya möjligheter att enkelt integrera verktyg för hårdvarukonfiguration.

Versionen innehåller även ett antal kodgenereringsförbättringar och optimeringar för högre exekveringshastigheter. De senaste resultaten från Embedded Microprocessor Benchmark Consortium (EEMBC®) CoreMark® benchmark visar på en 35-procentig förbättring av kodhastighet i jämförelse med föregående version.

I debuggern C-SPY som ingår i IAR Embedded Workbench finns omfattande ny funtionalitet. Här ingår bland annat möjligheten att se samplade grafer för valda variabler. Det går också att definiera skräddarsydda SFR (Special function registers) och starta makron från nya fönster.

IAR Systems erbjuder verktygsstöd för samtliga mikroprocessorfamiljer från Renesas. Läs mer om IAR Embedded Workbench för V850 och ladda ner gratis testversioner på www.iar.com/ewv850.

### Ends

Editor's Note: IAR Systems, IAR Embedded Workbench, C-SPY, visualSTATE, The Code to Success, IAR KickStart Kit, I-jet, I-scope, IAR and the logotype of IAR Systems are trademarks or registered trademarks owned by IAR Systems AB. All other products are trademarks of their respective owners.