IAR Systems stärker sitt erbjudande för design och kontroll av inbyggda system baserat på tillståndsmaskiner

Version 7.1 av IAR visualSTATE är en kraftigt utökad version som innehåller en mängd nya funktioner för design av tillståndsmaskiner och kontroll av kod

Uppsala, Sverige—2 April — IAR Systems meddelar idag att en ny version av utvecklingsverktyget IAR visualSTATE finns tillgänglig. IAR visualSTATE används för utveckling av tillstånds- och händelsestyrda inbygga system och med denna version utökas verktyget med ett flertal nya funktioner och integrationer.

IAR visualSTATE möjliggör effektiv design av komplext strukturerade applikationer. I steg för steg kan användaren bygga upp sin applikation och lägga till alla funktioner som behövs för att sedan automatiskt generera kod som till 100 procent stämmer överens med designen. IAR visualSTATE innehåller också verktyg för formell verifiering och analys.

Ett antal funktioner för att förenkla och effektivisera designprocessen har lagts till i den senaste versionen, likaså flera nya integrationsmöjligheter. Den innehåller även utökade funktioner för att kontrollera att designen inte innehåller inkonsekventa designsegment och logiska felaktigheter, till exempel genom kompositionell formell verifikation.

IAR visualSTATE är ett fristående verktyg, men kan användas tillsammans med IAR Embedded Workbench vilket möjliggör tillståndsmaskinsbaserad debugging på hårdvara.

Läs mer om och ladda ner gratis evalueringslicenser av IAR visualSTATE på www.iar.com/vs.