IAR Systems uppdaterar ledande utvecklingsverktyg för energisnåla Renesas processorer

Renesas Electronics RL78 och den senaste versionen av IAR Embedded Workbench erbjuder ännu store möjligheter att skapa högpresterande energieffektiva inbyggda system

Uppsala – 19 mars, 2013 – IAR Systems har idag släppt en ny version av sin verktygskedja IAR Embedded Workbench för Renesas RL78. Den nya versionen innehåller mängder av ny funktionalitet för förenklad programmering och debugging.

Den nya versionen använder IAR Systems nya texteditor och source browser med många användarvänliga funktioner. Nytt är också funktionalitet för att skapa automatisk integrering med externa kodgenereringsverktyg.

IAR Systems mjukvarudebugger C-SPY får nu flera nya fönster, där användaren till exempel kan visa samplad data för utvalda variabler, definiera skräddarsydda special function registers (SFRs) och visa alla anrop till och från varje funktion i vilken källfil som helst i det aktiva programmet.

Tack vare det nära samarbetet med Renesas Electronics var IAR Systems verktyg för RL78 de första på marknaden när de lanserades i mars 2011. Sedan dess har IAR Systems gjort flera uppdateringar och förbättringar av verktygen. Där ingår utmärkta optimeringar för kodstorlek och exekveringshastighet. Den nya versionen innehåller ytterligare förbättringar som får kod för flyttalsberäkningar att utföras ännu snabbare.

Mer information om IAR Embedded Workbench finns på www.iar.com/ewrl78.