IAR Systems uppdaterar sina produkter för effektiv utveckling och automatiserad testning med stöd för Linux och Windows

Stockholm, Sverige – 4 november 2021 – IAR Systems, en ledande leverantör av programvara och service för programmering av inbyggda system, meddelar idag att produkten IAR Build Tools för Arm nu stödjer både Linux och Windows. Detta utökar IAR Systems erbjudande för flexibla och automatiserade arbetsflöden.
För att säkersställa effektivitet behöver utvecklingsmiljöer för programvaruutveckling numera vara både skalbara och flexibla. Dagens utvecklingsmetoder kräver också att organisationer har automatiserade processer som säkerställer kvalitet hela vägen från start av utveckling till testning. IAR Build Tools effektiviserar dessa processer och gör det möjligt för organisationer att optimera resurser vad gäller utvecklingstid för varje utvecklare, samt att hantera licenser och servrar på ett optimalt sätt.

"Användningen av automatiska arbetsflöden, så som Continuous Integration/Continuous Delivery, växer bland våra kunder och vi gör det nu möjligt för dem att använda IAR Build Tools for Arm i den plattform de väljer", säger Anders Holmberg, Chief Technology Offer, IAR Systems. "Många kunder uppskattar redan den effektivitet och flexibilitet som våra byggverktyg för Linux kan erbjuda. Genom att ytterligare utöka vårt erbjudande så att det sträcker sig över flera plattformar gör vi det möjligt för ännu fler kunder att integrera våra kraftfulla verktyg i deras automatiserade byggarbetsflöden."