IAR Systems utökar sitt erbjudande för RISC-V-processorer från Andes

Stockholm, Sverige – 23 juni 2021 – IAR Systems, en ledande leverantör av programvara och service för programmering av inbyggda system, presenterar en ny version av sina utvecklingsverktyg för RISC-V. I den senaste versionen av IAR Embedded Workbench för RISC-V finns nu stöd för senaste processorer och teknik från Andes, för att maximera prestanda i applikationer baserade på RISC-V.
Genom utmärkt optimeringsteknik hjälper IAR Embedded Workbench för RISC-V utvecklare att se till att en applikation passar de önskade behoven och optimerar användningen av tillgängligt minne. Genom stöd för AndesStar V5 Performance Extension kan utveckla använda IAR Embedded Workbench för att skapa applikationer med förbättrad prestanda och minskad kodstorlek. Utvecklingsverktygen stödjer processorerna A25, A27, A45, D22, D25F, D45 och N45 från Andes.

Med 16 års branscherfarenhet och som en av grundarna till RISC-V International är Andes Technology en ledande leverantör av energisnåla 32- och 64-bitsprocessorer samt kraftfulla processorplattformar. Dessutom är företaget en av de starkaste krafterna i att göra RISC-V brett använt.
”AndesStar V5-arkitektur tar med sig ett unikt och konkurrenskraftigt värde till våra kunder för RISC-V” kommenterar Dr. Charlie Su, Andes Technology President och CTO. ”Genom att stödja standardinstruktioner erbjuder V5 full kompabilitet in i den kompakta och modulära RISC-V-tekniken. Dessutom ger de Andes-specifika funktionerna, som redan används i mer än sju miljarder AndesStar V3-processorer, nya möjligheter hela vägen från enhet till molnet. Vi välkomnar att IAR Systems erbjuder komplett stöd för våra V5-processorer och att IAR Embedded Workbench för med sig en rad fördelar till communityt kring RISC-V.”

IAR Embedded Workbench för RISC-V är en komplett uppsättning utvecklingsverktyg som integrerar allt som en utvecklare behöver i ett enda gränssnitt. För att säkerställa kodkvalitet erbjuds kodanalysvertyget C-STAT som underlättar arbetet med att följa specifika kodstandarder såsom MISRA C:2004, MISRA C++:2008 och MISRA C:2012, samt hitta brister, buggar och säkerhetsrisker som är definerade av Common Weakness Enumeration (CWE) och CERT C/C++. För företag som arbetar med funktionskritiska applikationer finns en certifierad version för funktionssäkerhet av verktygen, som är certifierad av organisationen TÜV SÜD enligt industristandarderna IEC 61508, ISO 26262, IEC 62304, EN 50128, EN 50657, IEC 60730, ISO 13849, IEC 62061, IEC 61511 och ISO 25119, vilket erbjuder kvalitetssäkrade verktyg, förenklad certifiering för kunden samt garanterad teknisk support genom en produkts hela livslängd.

Mer information om IAR Systems erbjudande för RISC-V finns på www.iar.com/riscv.