IAR Systems utvidgar sin verksamhet i USA med kontor i Texas

Uppsala – 9 september, 2013 – IAR Systems öppnar idag ett kontor i Dallas, Texas. IAR Systems är en världsledande leverantör av utvecklingsverktyg för inbyggda system och det nya kontoret kommer att förstärka företagets räckvidd i centrala USA. Sen tidigare har IAR Systems kontor i Foster City, Kalifornien, och i Boston, Massachusetts.

IAR Systems har haft personal på plats i centrala USA i flera år, och på så sätt byggt upp en stark kundbas. Marknaden för inbyggda system är stor i regionen och företagets kunder inkluderar såväl globala som lokala verksamheter inom bland annat konsumentelektronik, styr- och reglerteknik, fordonsindustrin, flygelektronik och medicinteknik. Öppnandet av ett officiellt kontor i regionen kommer att ytterligare stärka företagets närvaro och utvidga servicen till både befintliga och nya kunder.

”Vår verksamhet i USA har en mycket positiv utveckling, och vi har alltid ett fokus på att vara närvarande där våra kunder behöver oss”, kommenterar Stefan Skarin, VD på IAR Systems. ”Vi har byggt upp starka band med många viktiga kunder och partners i centrala USA och vi kommer nu kunna utveckla dessa relationer ytterligare. Med det nya kontoret förväntar vi oss förstås också att kunna knyta nya värdefulla kontakter och därmed utöka vår kundbas och våra affärer i regionen”.

IAR Systems har sitt huvudkontor i Uppsala och sälj- och supportkontor i USA såväl som Brasilien, Japan, Kina, Korea, Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Företaget representeras dessutom av distributörer i ytterligare ett trettiotal länder. Produktutvecklingen drivs från kontoret i Uppsala och ett utvecklingskontor i Kalifornien.