IKEA IT väljer Nocoms lösning för värddatoråtkomst

IKEA IT väljer Nocoms lösning för värddatoråtkomst Nocom AB (publ) har tecknat ett avtal med IKEA IT AB avseende leverans av produkter och tjänster för värddatoråtkomst. Avtalet omfattar även underhåll och support och är en utvidgning av det samarbete som funnits mellan företagen sedan 1996. Produkterna som ingår är WRQ:s Reflection for the Web och avtalet är värt cirka 2,7 miljoner kronor. Med Reflection for the Web möjliggörs värddatoråtkomst via webbläsaren. Fördelen är minskade administrations- och underhållskostnader, eftersom alla användare kan administreras från en webbserver. - Värddatoråtkomst är en viktig del av Nocoms erfarenhet och kompetens inom integration, det vill säga att binda samman - integrera - företags olika IT-system till en enhet. Vi hjälper våra kunder att använda ny teknik och överbrygga svårigheter vid teknikskiften, genom att kontinuerligt utveckla nya integrationslösningar, säger Stefan Skarin, vd, Nocom. För mer information kontakta: Stefan Skarin, vd, Nocom mobil: 0708 - 65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Nocom AB (publ) är ett IT-företag med huvudkontor i Uppsala. Företaget erbjuder heltäckande IT-lösningar - ledande programvaror, konsulttjänster och övriga tjänster inom bland annat hosting, support och utbildning. Nocoms kunder är främst nordiska företag inom industri, telekom, handel, bank och finans. Nocomkoncernen har cirka 150 anställda och finns representerad i Sverige, Norge och Finland. Nocom grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B). www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/06/20020306BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/06/20020306BIT00210/wkr0002.pdf