Inbjudan till presentation av Nocoms delårsrapport Q3 2007

Nocom har genomgått stora förändringar under 2007 med en sektorförflyttning från distribution av andras produkter till försäljning av egna produkter. Renodlingen har inneburit att omsättningen minskat med avyttrade verksamheter samtidigt som kvarvarande verksamheter växer med god lönsamhet.

Under tredje kvartalet har två verksamheter avyttrats inom Distributionsverksamheten som nu svarar för cirka 10 procent av koncernen. Detta har även inneburit att koncernens rörelsemarginal fördubblats.

I samband med företagets Q3-rapport kommer vi att beskriva renodlingen, dess effekter och beskriva vårt finansiella mål på minst 12 procent rörelsemarginal för 2008.

Q3-rapporten presenteras på IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, klockan 7:45 den 7 november 2007.

Anmälan till Stefan Ström eller Stefan Skarin.