Innovatör inom energi för utvecklingsländer går med i IAR Systems gröna sponsorprogram

ARM TechCon, Santa Clara, USA / Uppsala, Sverige – 1 oktober 2014 – IAR Systems meddelar idag att Local Energy Appliances, ett nystartat företag som specialiserar sig på smarta system och lösningar för elnät i utvecklingsländer, har gått med i IAR Green Innovation Program. IAR Green Innovation Program stöttar innovativa utvecklingsprojekt inom miljövänlig, digital teknik. Inom ramen för programmet tillhandahåller IAR Systems fria licenser av IAR Embedded Workbench för ARM till Local Energy Appliances.

Local Energy Appliances (LEA) är baserat i Augsburg, Tyskland. Genom deras projekt får utvecklingsländer världen över hjälp med att öka tillförlitligheten, tillgängligheten och säkerheten för energiförsörjning till en betydligt lägre kostnad än redan etablerade koncept. Utbyggnaden av infrastruktur är avgörande för den ekonomiska och sociala utvecklingen för både landsbygd och tätort i Afrika, Asien och Latinamerika. LEAs smarta energisystem är ett mycket flexibelt mätnings- och faktureringssystem utformat för att fungera i de mest krävande miljöer. Tillsammans med LEAs mini-gridsystem och styrsystem för zonindelning, möjliggör det smarta energisystemet pålitlig elproduktion och eldistribution samt ekonomisk styrning. De första pilotprojekten förbereds i Kenya och Kamerun.

"Tack vare IAR Green Innovation Program har vi kunnat påskynda utvecklingen i en fas där vi behövde det som mest", säger Jakob Gärtner, grundare och vd för Local Energy Appliances. "IAR Embedded Workbench har ett intuitivt användargränssnitt och skapar mycket effektiv objektkod, vilket hjälper oss att använda plattformens mycket begränsade hårdvaruresurser. Integration av den första prototypen tog endast ett fåtal dagar, vilket möjliggjorde att vi snabbt kunde förbereda de första pilotprojekten."

"Inom ramen för IAR Green Innovation Program erbjuder vi våra världsledande utvecklingsverktyg till entreprenörer som fokuserar på grönt och hållbart företagande", säger Andreas Thomas, säljchef Tyskland, IAR Systems. "Local Energy Appliances har det som krävs då deras innovationsprojekt har en enorm potential att förbättra livet för människor som behöver det mest."

IAR Green Innovation Program omfattar stöd till utvalda innovatörer i form av licenser av IAR Embedded Workbench eller IAR visualSTATE till ett värde av upp till 150 000 kronor. För att bli utvald som medlem av programmet måste organisationen vara verksam inom något av områdena miljökontroll, förnyelsebara energisystem, system inom energieffektivisering, materialåtervinning, klimatrelated katastrofhantering eller miljörelaterade livskvalitetsförbättringar för människor i utvecklingsländer. Kandidater kan vara forskningscentrum, universitetsprogram och uppstartsföretag med som mest tio anställda. Mer information finns på www.iar.com/green.