Inrättande av valberedning i IAR Systems Group AB

Uppsala, torsdagen den 25 september 2014

I enlighet med årsstämmans beslut den 24 april 2014 så är valberedningen sammansatt att omfatta Ulf Strömsten, Peter Larsson, Tedde Jeansson samt Markus Gerdien. Ulf Strömsten, Catella valdes till valberedningens ordförande. Stefan Skarin är i sin roll som stor ägare och samtidigt koncernchef adjungerad att delta i valberedningens möten.