Inrättande av valberedning INTO.I

I enlighet med årsstämmans beslut 4 maj 2010 så är valberedningen samansatt till att omfatta Ulf Strömsten Catella,  Tedde Jeansson Tamt AB samt Stefan Skarin,  Intoi.  Ulf Strömsten valdes till valberedningens ordförande.