INTOI avyttrar rörelsefastighet i Bredäng

Intoi AB (publ) har tecknat avtal om att avyttra Deltacos tidigare rörelsefastighet i Bredäng. Köpeskilling är cirka 19 MSEK och slutlikvid samt tillträde sker den 16 december 2009. Avyttringen av fastigheten innebär att nettokassan förbättras med motsvarande belopp och en reaförlust på cirka 5 msek. Koncernens har haft en årlig kostnad för fastigheten på cirka 2 MSEK. - Det är glädjande att vi minskar våra kostnader, stärker kassan och kan fokusera på våra verksamheter - säger Stefan Skarin vd och koncernchef i Intoi AB