Intoi publicerar årsredovisning

Intoi (publ) publicerar idag årsredovisning för 2009 på intoi.se. Årsstämma hålls som tidigare meddelats den 4 maj 2010 klockan 18.00 på IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

− Intoi är en aktiv drivkraft för tillväxt, ökade vinster och långsiktighet i teknikbolag. Det kallar vi Propelling Technology, säger Stefan Skarin vd och koncernchef i Intoi AB. För 2009 ökade omsättningen i alla innehav, resultatet ökade i våra största innehav och koncernen visade ett starkt positivt kassaflöde. Intoi äger och utvecklar IAR Systems, Deltaco och Northern som alla har innovativ teknologi, stor potential och skalbar affärsmodell. För att skapa värde i IT-bolag driver Intoi utvecklingen inom försäljningen och produkterbjudandet samt säkerställer effektiv bolagsstyrning. Koncernens stabila finansiella ställning samt verksamheternas starka marknadspositioner gör att styrelsen som tidigare meddelats bedömer att koncernens rörelseresultat kommer att stärkas under 2010 med en målsättning att överstiga 2008 års nivå. Vänligen maila josefin.skarin@intoi.se för att beställa tryckta exemplar av årsredovisningen.