Kommande rapportdatum för IAR Systems Group AB

IAR Systems Groups styrelse har fastlagt nya datum för rapporter enligt nedan:

Bokslutskommuniké 4 februari, 2013
Delårsrapport för jan-mars 22 april,  2013
Delårsrapport jan-juni 22 augusti, 2013
Delårsrapport jan-sep 23 oktober, 2013 

IAR Systems Group håller årsstämma den 22 april,  2013.