Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Nocom AB (publ) den 15 maj 2003

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Nocom AB (publ) den 15 maj 2003 Utdelning I enlighet med förslag från styrelsen lämnas ingen utdelning för verksamhetsåret 2002. Val av styrelse Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Monica Caneman, Curt Egerot, Anders Jonson, Christer Magnusson och Stefan Skarin. Konstituerande styrelsesammanträde Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman omvaldes Christer Magnusson till styrelseordförande i Nocom AB. Uppsala den 15 maj 2003 Styrelsen Nocom AB (publ) För mer information kontakta: Stefan Skarin, vd, Nocom mobil: 0708 - 65 10 05 e-post: stefan.skarin@nocom.se Christer Magnusson, styrelseordförande, Nocom mobil: 0708 - 55 34 77 e-post: cm.fardledning@telia.com Nocom AB (publ) är ett innovativt IT-företag, med ett erbjudande riktat såväl direkt till företag som till partners och återförsäljare. Företaget är inriktat på IT-lösningar inom integration, säkerhet, analys, utvecklingsverktyg och infrastruktur. Erbjudandet omfattar marknadsledande programvaror med support, underhåll, expertstöd och utbildning. Drifthallen, e-channel center, erbjuder avancerade driftlösningar för affärskritiska system. I koncernen ingår även Travelutions, IT- och managementkonsulter med inriktning på resebranschen. Kunderna är främst stora och medelstora företag på den nordiska marknaden. Nocom har cirka 80 anställda och finns representerat i Sverige, Norge och Finland. Företaget grundades 1985 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (NOCM B) sedan 1999. Läs mer på www.nocom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT01330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT01330/wkr0002.pdf