Med oförändrat bud har Nocom nått 99,5 procent av kapital och röster i TurnIT – påkallar tvångsinlösen av kvarvarande TurnIT-aktier

Den förlängda anmälningsperioden i Nocoms offentliga erbjudanden till aktieägarna i TurnIT AB löpte ut den 12 juni 2006. Nocom har nu nått cirka 99,5 procent av kapitalet och rösterna i TurnIT och kommer att påkalla tvångsinlösen i syfte att förvärva resterande aktier. – Verksamheterna integrerades med stor framgång redan förra året. Den höga anslutningsgraden innebär dessutom att tvångsinlösen inte kommer att ha någon större påverkan på Nocoms kassa, säger Stefan Ström, vd i Nocom. – Förvärvet av TurnIT har varit framgångsrikt med en nästan 100-procentig anslutning till vårt bud, som varit oförändrat under hela budperioden, säger Stefan Skarin, styrelseordförande i Nocom. – Nu kan även den formella förvärvsprocessen avslutas, vilket är positivt för Nocoms alla aktieägare. Anslutning till budet Aktieägare representerande 1.863.976 aktier av serie A och 178.455.739.aktier av serie B i TurnIT, motsvarande cirka 99,3 procent av kapital och cirka 99,4 procent av röster har accepterat Nocoms erbjudande. Inklusive de 63.800.424 TurnIT-aktier som Nocom tecknade i samband med de nyemissioner som beslutades på TurnIT:s årsstämman den 15 maj 2006 äger Nocom cirka 99,5 procent av såväl kapitalet som rösterna i TurnIT. Påkallande av tvångsinlösen Eftersom Nocom innehar mer än 90 procent av aktierna i TurnIT, påkallas tvångsinlösen av utestående aktier i TurnIT. Tvångsinlösen är ett normalt förfarande i samband med publika bud där det förvärvande bolaget uppnått mer än 90 procent av aktierna i målbolaget (det förvärvade bolaget). Redovisning av vederlag Redovisning av vederlag till de aktieägare som accepterat Nocoms erbjudande under den förlängda anmälningsperioden beräknas kunna påbörjas omkring den 20 juni 2006. Förlängning och slutdatum för bud Nocoms styrelse har beslutat att ge kvarvarande aktieägare i TurnIT en sista möjlighet att acceptera budet och anmälningsperioden förlängs därför till torsdagen den 22 juni 2006, klockan 15.00. Ingen ytterligare förlängning av erbjudandet kommer att ske därefter.