Nocom Distribution delas i tre enheter för ökad specialisering och lönsamhet

Nocom Distribution, Nocomkoncernens ursprungliga verksamhet inom programvarudistribution, har för avsikt att dela upp verksamheten på tre enheter för ökad specialisering och lönsamhet. Det är främst inom informationssäkerhetsområdet som en fokusering av resurser och kompetens behövs för att bygga en ledande position på den nordiska marknaden. De övriga två enheterna kommer att erbjuda infrastruktur- respektive analysprodukter med tillhörande tjänster Nocom har de senaste åren framgångsrikt satsat på det expansiva IT-säkerhetsområdet. Nocom Distribution har redan nått en stark position på de nordiska och baltiska marknaderna, genom en attraktiv produktportfölj, hög kompetens och ett nära samarbete med ledande leverantörer som Symantec, SonicWALL och Utimaco. Genom bildandet av Nocom Security intensifieras satsningen ytterligare med ett tydligare erbjudande och en samordnad nordisk organisation med bolag i Sverige, Finland, Danmark, Norge och Estland. – Potentialen till både tillväxt och lönsamhet är stor inom informationssäkerhetsområdet. Samtidigt är konkurrensen stenhård och genom vara en renodlad informationssäkerhetsdistributör med nordisk och baltisk täckning ökar vi förutsättningarna för fortsatt framgång, säger Stefan Skarin, vd och koncernchef i Nocom. De övriga enheterna är i huvudsak verksamma på den svenska marknaden De har väletablerade produkter, mångåriga samarbeten med leverantörerna och stabil lönsamhet. Det ena bolaget erbjuder programvaror och tjänster inom infrastruktursområdet, bland annat värddatoråtkomst, medan det andra är specialiserat på webbanalys för marknadsföringsintensiva företag. – Dessa enheter omfattar Nocoms ursprungsverksamhet, med kund- och leverantörskontakter som i många fall sträcker sig 20 år tillbaka i tiden, säger Stefan Skarin. – Det rör sig om mycket lönsamma teknikområden där Nocom har dokumenterad erfarenhet och ledande kompetens. I samband med uppdelningen av Nocom Distribution kommer även samarbetet med systerföretaget IAR Systems att öka. Redan i början av hösten 2005 samlokaliserades bolagen i Uppsala. Nu sker en samordning av resurser inom ekonomi, administration och IT. Förändringen kommer att genomföras efter fackliga förhandlingar.